Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

0

applicants кандидати

Пълен Работен ден ОХРАНИТЕЛИ

 Published at - Публикувано на 26-01-2018
 от КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД
 в София
 Viewed - Прегледана: 175 times/пъти
2 000 000

 Описание


Изисквания към кандидатите :
- Добро психическо състояние;
- Завършено образование;
- Чисто съдебно минало;
- Отговорни личности с висока степен на дисциплинираност и самоконтрол;
- Добри комуникативни умения;
- Способност за вземане на решения в екстремни ситуации;
- Лоялност към фирмата;
- Основни познания в областта на ЗЧОД

Предимство:
- предишен опит на подобна позиция


Ние ви предлагаме:
- коректност в трудовите отношения
- фирмено униформено облекло
- работен режим по предварително изготвен график
- дългосрочни трудови взаимоотношения
- сигурност на работното място и добри условия на труд

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

Recent jobs at => КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД
Пълен Работен ден
ЛИЧЕН ШОФЬОР
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Професионален гладач в химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Приемчик в химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Оператор на машина за химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!