Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

0

applicants кандидати

Пълен Работен ден Професионален гладач в химическо чистене

 Published at - Публикувано на 26-01-2018
 от КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД
 в София
 Viewed - Прегледана: 196 times/пъти
2 000 000

 Описание


Изисквания:
- добри комуникативни, умения
- добра компютърна грамотност; МS Office,
- задължителен опит на подобна позиция

Личностни качества:
- комуникативност, работа с хора,
- висока степен на самоорганизираност,
- динамичност,
- креативност,
- постоянство,
- инициативност,
- мотивация и отговорност,
- ориентираност към резултатите.

Какво предлагаме:
- постоянен трудов договор с Каламарис Груп ЕООД
- атрактивно заплащане
- работа в млад екип.

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

Recent jobs at => КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД
Пълен Работен ден
ЛИЧЕН ШОФЬОР
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
ОХРАНИТЕЛИ
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Приемчик в химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Оператор на машина за химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!