Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

0

applicants кандидати

Пълен Работен ден Оператор на машина за химическо чистене

 Published at - Публикувано на 26-01-2018
 от КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД
 в София
 Viewed - Прегледана: 181 times/пъти
2 000 000

 Описание


Фирмата предлага:
- Постоянна работа;
- Стимулиращо заплащане и обучение;
- Трудов договор и условия на труд при спазване на българското законодателство;
Изискванията към кандидатите са да притежават минимун 3 години опит, умение за работа с клиенти, да бъдат отговорни, коректни и позитивни.

Документи за кандидатстване:
- автобиография;
- снимка;
- телефон за обратна връзка!

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

Recent jobs at => КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД
Пълен Работен ден
ЛИЧЕН ШОФЬОР
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
ОХРАНИТЕЛИ
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Професионален гладач в химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София
Пълен Работен ден
Приемчик в химическо чистене
at КАЛАМАРИС ГРУП Тотал Фасилити Мениджмънт - ЕООД in София

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!