Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

0

applicants кандидати

Пълен Работен ден СПЕЦИАЛИСТ ПТО

 Published at - Публикувано на 28-07-2017
 от АБ АД
 в Хасково
 Viewed - Прегледана: 490 times/пъти
2 000 000

 Описание


Фирма „АБ“ АД, гр. Хасково търси да присъедини към екипа си отговорна и организирана личност на длъжност специалист ПТО.

Основни отговорности и задължения:

 • Изготвяне на седмични и месечни прогнози и отчети за приходите и разходите на СМР, анализ на хода на изпълнението им.

 • изготвяне и окомплектоване на документация за участие в тръжни процедури и обществени поръчки;

 • изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализи, цени, графици, инструкции за работа и др.

 • Отчитане на разходите за изпълнение на строителството;

 • Изготвя технически предложения
 • Добро познаване на нормативната уредба в сферата на строителството и инфраструктурата
 • Изготвя Актове за извършените СМР;
 • Съгласуване на работата и взаимодействие с други отдели в компанията

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше или средно техническо - строително образование
 • Умения за работа с MS Office, AutoCad
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Умения и отговорност за вземане на решения;
 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство;

Кандидатите да представят подробна автобиография.

Всички получени документи ще бъдат разглеждани само за нуждите на настоящия подбор.

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!