Подробно / Job details «Go back to category - Връщане

Остаряла обява за работа / This job ad has been posted over 60 days ago...

0

applicants кандидати

Пълен Работен ден Общи работници

 Published at - Публикувано на 28-07-2017
 от AB AD
 в Хасково
 Viewed - Прегледана: 462 times/пъти
2 000 000

 Описание


ОБЩ РАБОТНИК-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - АБ АД

Основни трудови задачи и задължения на длъжността.

1.Участва в процеса на полагане на асфалтови смеси;

2.Ремонтира всякакъв вид настилки;

3.Изрязва съществуващата асфалтова настилка;

4.Подготвя пътната настилка преди полагане на асфалтовите смеси;

5.Отстранява неравности по пътната настилка;

6.Помага при организацията на движението и поставянето на временната сигнализация при ремонтни дейности;

7.Извършва спомагателни дейности при обслужване на пътно строителната техника;

8.Изпълнява всички конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

Изисквания за заемане на длъжността.

1.Средно /основно/

2.Умение за работа в екип;

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

We do not collect any private information by our visitors! GDPR
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!