Група  „Мечо Пух”


Групата се състои от 21 деца, от които 11 са родени 2012 год., а 10 - 2013 год.

Групата работи по програмната система „Моите приказни пътечки” на издателство „Булвест 2000” .

Системата е разработена върху тезата за плавното комплексно развитие на детската личност при отчитане на нейния социален, емоционален и познавателен опит, възрастов потенциал, творчески възможности и непрекъснато разширяващи се желания и потребности за участие в процесите на взаимодействие със заобикалящия свят. Ориентирана е и към формирането на представи, умения и отношения у детето, съответстващи на европейската референтна рамка за ключови компетенции.

Тя е ориентирана към осигуряване на условия и възможности за организиране и реализиране на процес на педагогическо взаимодействие, при който детето има определяща роля, а педагогът е в позицията на партньор, който насочва, насърчава и подпомага детето в процеса на интегрирано комплексно обучение, възпитание и диагностициране по посока на постигнатите резултати.