Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си!
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR


Bestjobs BG - Най-добрата работа за всеки, намерете тук!

Сподели/Share facebook

Advertise Here! / Рекламата ви тук!

Advertise Here! / Рекламата ви тук!

Ценоразпис:

Поставянето на рекламен линк

в рекламните полета целогодишно(365 дни) с предплатен абонамент на всичките ни сайтовете в списъчен ред:

www.mobikom.bg

www.bestjobs.bg

www.mobikom.bg/alo

www.mobikom.bg/jobs

www.mobikom.bg/post

на крайна цена от 7 300 лв.

...

Публикуване на обяви за работа

План "Фирма"

  • удобен за фирми, кооперации, сдружения и организации директно набиращи кандидати за определени позиции, публикуването на неограничен брой обяви целогодишно(365 дни) с предплатен абонамент:

В медията: www.bestjobs.bg на крайна цена от 6 406 лв.;

В медията: mobikom.bg/jobs на крайна цена от 4 976 лв.;

В медията: www.mobikom.bg/post на крайна цена от 4 466 лв..

...

План "Държавен"

  • удобен за държавнии, военни и общински фирми и организации, директно набиращи кандидати за определени позиции, публикуването на неограничен брой обяви целогодишно(365 дни) с предплатен абонамент:

В медията: www.bestjobs.bg на крайна цена от 6 405 лв.;

В медията: mobikom.bg/jobs на крайна цена от 4 975 лв.;

В медията: www.mobikom.bg/post на крайна цена от 4 465 лв..

...

План "Агенция"

  • удобен за агенции / фирми и организации с професионална насоченост по набиране на кандидати за работа, публикуването на неограничен брой обяви целогодишно(365 дни) с предплатен абонамент:

В медията: www.bestjobs.bg на крайна цена от 3 283 лв.;

В медията: mobikom.bg/jobs на крайна цена от 2 783 лв.;

В медията: www.mobikom.bg/post на крайна цена от 2 583 лв..

...

План "Обществен"

  • удобен за обществени и неправителствени организации, фондации директно набиращи кандидати за определени позиции, публикуването на неограничен брой обяви целогодишно(365 дни) с предплатен абонамент:

В медията: www.bestjobs.bg на крайна цена от 6 404 лв.;

В медията: mobikom.bg/jobs на крайна цена от 4 974 лв.;

В медията: www.mobikom.bg/post на крайна цена от 4 464 лв..

...

План "Спешен"

  • удобен за партии, коалиции и всички организации директно набиращи кандидати за определени позиции по спешност, публикуването на неограничен брой обяви целогодишно(365 дни) с предплатен абонамент:

В медията: www.bestjobs.bg на крайна цена от 10 627 лв.;

В медията: mobikom.bg/jobs на крайна цена от 8 327 лв.;

В медията: www.mobikom.bg/post на крайна цена от 8 127 лв..

...

След избора на подходящ пакет от планове можете да се свържете с рекламният ни мениджър за да получите IBAN, в случай че имате и допълнителни въпроси по рекламата и плановете за публикуване на обяви за работа при нас на електронен адрес:

rabotodateli[at]bestjobs.bg

След получаване на плащанията по банков път, активираме заявените планове и издаваме фактури.

Успешна работа!

Актуализирано 2019 година.