Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си!
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR

Подробно / Job details «

Остаряла обява за работа / apply.old_ad

0

Пълен Работен ден Експерт икономист

 jobs.published_at
 от Human Capital Stores
 в София
 jobs.viewed
2 000 000

 Описание


Human Capital Store търси да назначи “Експерт икономист” . Нашият клиент е доброволен общонационален съюз на самостоятелни браншови сдружения и синдикални организации на работниците и служителите, защитник на техните права и интереси.


Основни задължения и отговорности:

-Поддържа база данни с актуална информация за синдикалните организации и следи за тяхната легитимност, отчетност и издължаване;
-Поддържа база данни с икономическа информация за постъпилите приходи;
-Изготвя документи, дава икономически становища и консултации по всички въпроси, касаещи неговата компетентност и длъжност;
-Съдейства за извършването на стопанската дейност и управлението на имуществото на организацията;
-Участва в организирането на мероприятията и дейностите на съюза
-Взаимодейства и комуникира с всички длъжности в сдружението, с различни структури и държавни институции.

Изисквания:

-Висше икономическо образование;
-Професионален опит минимум 2 години;
-Добри комуникативни и дипломатични умения;
-Административни умения;
-Умение за решаване на проблеми;
-Компютърна грамотност.

Клиентът предлага:

-Дългосрочна заетост;
-Трудов договор;
-Обучение в процес на работа;
-Социален пакет.


Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.


Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

=> Human Capital Stores
Пълен Работен ден
GRAPHIC DESIGNER /care labels/
Human Capital Stores София
Пълен Работен ден
Сътрудник обслужване на клиенти
Human Capital Stores София
Пълен Работен ден
AUDIT MANAGER
Human Capital Stores София
Пълен Работен ден
Специалист продажби /билети спектакли/
Human Capital Stores София
Пълен Работен ден
ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ - МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОВЧА КУПЕЛ
Human Capital Stores София

GDPR
We do not collect any private information by our visitors!
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!