Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си!
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR

Подробно / Job details «

Остаряла обява за работа / apply.old_ad

0

Пълен Работен ден Работа в хотели и ресторанти

 jobs.published_at
 от BestJobs.BG
 в Албена, Слънчев бряг, Обзор, Правец, София
 jobs.viewed
2 000 000

 Описание


Hotels and Restaurants jobs

Работа в хотели и ресторанти

- administrators/администратори

- waiters/сервитьори

- bartenders/бармани

- coocks/готвачи

Apply with CV - Кандидатствай със CV

Any time, any positions, no limited in time or destinations - По всяко време, всички видове позиции, без ограничение във времето или местоположението.

Permanent jobs offer - Постоянни оферти за работа.

Кандидатстването чрез сайта е спряно!
Applying through the site is suspended!

Кандидатстване за позицията минава през имейла ни! Свържете се с нас.

 Обяви за работа от същата организация/фирма

=> BestJobs.BG
Пълен Работен ден
Site Manager
BestJobs.BG София
Пълен Работен ден
Международен шофьор на ТИР
BestJobs.BG София
Пълен Работен ден
Оператор на компютър
BestJobs.BG Добрич
Непълен Работен ден
General Volunteer Application
BestJobs.BG София

GDPR
We do not collect any private information by our visitors!
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!