Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си!
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR

Пакети/Packages

 

Защо да увеличите работата си?

Jobs.bestjobs.bg винаги е била безплатна платформа за търсещите обяви за работа и винаги ще бъде. Въпреки това, тъй като никога не е лесно да се намери супер талантлив служител, ние искаме да предложим на нашите потребители други и по-добри начини да достигнат потенциални работодатели.

Ето защо предлагаме 3 различни пакети публикации:

1. Класически: това е безплатно, вашата обява за работа е публикувана на Jobs.bestjobs.bg и на страниците ни за работа, от които публикувате. Безплатното публикуване на обява за работа е ограничено до 3 за всяка организация/фирма.

2. Увеличаване на количеството: Вашата обява за работа е публикувана на Jobs.bestjobs.bg и на страниците ни, от които правите публикация, тя е осветена за 30 дни и е споделена в други уеб сайтове, работни бордове и различни социални мрежи. Ще получите 3 пъти повече кандидати, отколкото с класическия вариант и получавате неограничено публикуване на работа. За повече информация и тарифи се свържете с нас.

3. Повишаване на качеството: вършим цялата работа. Ще използваме всички техники за увеличаване на количеството, плюс някои частни проучвания в собствените ни мрежи от предприемачи и стартиращи фирми. Ще проучим най-добрите таланти, ще направим предварителен подбор, ще управляваме имейлите и ще планираме разговорите и срещите, така че да можете да се съсредоточите върху важните неща: изберете най-добрия възможен служител за стартирането си. За повече информация и тарифи се свържете с нас.

 

 

Why increase your work?

Jobs.bestjobs.bg has always been a free platform for jobseekers and will always be. However, since it is never easy to find a super talented employee, we want to offer our users other and better ways to reach out to potential employers.

That is why we offer 3 different packages of publications:

1. Classic: it's free, your job post is posted to Jobs.bestjobs.bg and on our job pages from which you post. Free job posting is limited to 1 per organization / company.

2. Increase quantity: Your job ad is published on Jobs.bestjobs.bg and on our pages where you post, it is lit for 30 days and shared on other websites, work boards and various social networks. You will receive 3 times more candidates than with the classic version and get unlimited posting. For more information and tariffs, please contact us.

3. Improving quality: we do the whole thing. We will use all techniques for increasing quantity, plus some private studies in our own networks of entrepreneurs and start-ups. We'll explore the best talents, make pre-selection, manage emails, and plan conversations and meetings so you can focus on the important things: select the best possible employee to launch. For more information and tariffs, please contact us.

 

 

Защо да увеличите работата си?

GDPR
We do not collect any private information by our visitors!
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!