Демонстрация на нов стандарт в библиотечното дело, инициирано от « Библиотека на Конгреса на САЩ.