BestJobs.BG | DobrichNews.com | Dobruja.com | Sea Stars & Solilug

Рекламата ви тук:

☎ Alo.BestJobs.BG Free listings/Безплатни малки обяви

☆ Rabota.BestJobs.BG - Работата е при нас!


Мобиком България | GDPR:
Общ регламент относно защитата на данните

www.mobikom.bg

Мобиком България ЕООД.

§ За Нас

Общ регламент относно защитата на данните


Влиза в сила от 25 май 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО \ t (Общ регламент за защита на данните) от Официален вестник на Европейския съюз.
Общ регламент относно защитата на данните - Прочетете всичко тук!

Изявление на Мобиком България:

We do not collect any private information by our visitors!
Ние не събираме никаква лична информация от нашите посетители!

Последна актуализация на 21 май 2018 г.

🔗 Връзки:

§ Договор за Наемане на земеделски земи |
¶ Наредба Н-18.pdf - НАП