Мобиком България се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Ние не събираме лични данни от посетителите си.
Ние използваме бисквитки
, за да функционират механизмите в медиите зад табелите мобиком.бг и mobikom.bg, свободни сте да напуснете.
Бисквитки наричаме технологиите раздаващи ви номерче, чрез което системата не ви бърка с друг посетител до напускането ви. Повече за GDPR

Общи условия

Медиите ☎ mobikom.bg/alo осигуряват лесно и бързо да публикуват реклами, за да декларират какви стоки и услуги предлагат, като се фокусират върху по-подробно описание на възможните продукти в описанието и много минимална информация за контактите с издателите на електронна поща. Такива минимални изисквания за попълване на формуляра за рекламодатели изпращат директно на публикацията от рекламата, като по този начин се елиминират сложните и забавящи модели на комуникацията "Оферта-търсещи". По този начин двете страни се свързват директно и медиите не носят никаква отговорност и какво се случва между страните впоследствие. За да улесните кандидатите да имат абонамент за разположения (Къде) и Категория (Какво), в момента на публикуване на нови реклами получавате известията от нашите медии в електронната си поща. Услугата е абсолютно анонимна и не ви свързва с нищо повече. RSS е друг вид абонамент отново за ваше удобство, директно в любимия ви браузър, дори не се нуждаете от електронна поща за всички нови обяви, автоматично ще бъдете уведомени на момента.