GDPR – Европейски регламент за защита на личните данни!

1. За спазването на новата европейска директива и добрите търговски практики ние приемаме високите стандарти за подсигуряването на личната информация и надеждната работа на системата зад магазина.

2. С оглед на нормативните изисквания сме подготвили и внедрили основни елементи в защита на личните данни.

3. Ангажирали сме и сме осигурили специализирана и компетентна помощ.

4. Подготвен е и чек лист за съвместимост с новата правна норма.

5. Взети са адекватни и навременни мерки, да внедрим новостите в защитата на личните данни след 25 май 2018 година.

6. Процесът е динамичен и ние ще продължим да работим за доизчистване и синхронизация с европейските изисквания и за напред.